Choď na obsah Choď na menu

Modlitba za odpustenie cirkevným predstaveným

Pane, Ježišu Kriste, môj Boh a Najvyšší Veľkňaz, prichádzam ťa dnes prosiť o dar, aby som dokázal odpustiť cirkvi, cirkevným predstaveným, členom spoločenstiev, všetkým, ktorých prejavy mi priamo, alebo nepriamo ublížili.Rozhodujem sa v tvojom Svätom Duchu a odpúšťam dnes všetkým mojim bratom a sestrám, ktorí sa hlásia hrdo ku kresťanstvu, ktorí opakujú slová „Pane, Pane"... ale ich duch nieje tvojím duchom.Odpúšťam im ich pyšné tvrdenia, v ktorých opovrhujú maličkými.... Odpúšťam ich slová plné nadradenosti, v ktorých sa snažia viesť ostatných, no ich slová ostávajú, v pýche, iba slovami ľudskými, nie Božím posolstvom pre svet.Odpúšťam ich skutky, ktoré neboli prejavom bratskej lásky, ale egoizmu a sebalásky.Odpúšťam im, že nedokázali priznať svoje chyby, zatiaľ čo kritizovali chyby ostatných.Odpúšťam farizejstvo, dvojtvárnosť, nezáujem, ľahostajnosť, pohoršenie, ktoré ma miatlo a zraňovalo moje srdce.Odpúšťam, v tejto chvíli, i všetkým pastierom cirkvi - biskupom, kňazom, rehoľníkom, diakonom, ktorých slová, gestá, správanie, ma pohoršilo, spochybnilo, zarmútilo, odradilo veriť a spoľahnúť sa na nich, ako na tých, ktorých si ty sám stanovil za vodcov a pastierov Božieho stáda.Odpúšťam svojmu farárovi, kaplánovi, spovedníkovi... apod., nedostatok pochopenia, ľudskosti, podpory.Odpúšťam mu neúctivé pohľady plné svetských túžob, pohoršujúce slová, skutky plné panovačnosti a pýchy.Odpúšťam mu nedostatok záujmu o môj duchovný rast, nedostatok pochopenia pre moje problémy.Odpúšťam mu, že nedokázal byť nasledovaniahodným vzorom pre mňa i ostatných mojich bratov a sestry.Odpúšťam mu jeho nedôstojné správanie počas svätej omše, pri ktorej zabúdal, že ty opäť trpíš a zomieraš a on má prinášať sám seba, ako obetu za všetky hriechy i potreby stáda.Odpúšťam mu všetky pohoršenia, zneužívania svojho postavenia, svojej moci, všetky pády v oblasti čistoty, chudoby, poslušnosti.Odpúšťam mu všetky závislosti tela, ktoré chcel pred svetom utajiť a tak radšej zahanboval svoje ovce, akoby mal priznať svoje omyly, ktoré boli tak zjavné a viditeľné.Odpúšťam mu, že nedokázal veriť srdcom, ale prijímal teba a tvoju nekonečnú lásku iba rozumom a preto tak často podľahol svojim slabostiam .Odpúšťam mu jeho nevyzretú citovosť, s akou pristupoval k ľuďom, ku mne, k mojim deťom, známym, priateľom....Odpúšťam mu nedostatok svätosti života, nechuť nasledovať ťa, čo vo mne vzbudzovalo sklamanie, nedôveru a hnev na celú cirkev.Pane, v mene tvojej milosrdnej lásky, skrze tvoju prečistú Krv, ťa prosím, premeň srdce tohto kňaza! Obetujúc ti všetky tieto utrpenia, v spojení s utrpením tvojím a tvojej svätej Matky - Panny Márie, oslo- boď ho od všetkého, čo ho spútava a oberá o chuť kráčať v svätosti, kráčať po tvojich stopách.Oslobod ho od všetkého, čo mu nedovolí otvoriť sa Duchu Svätému a premeniť svoj život na obetu.Milovaný Ježišu, ty si povedal, že od tých, čo viac dostali, sa bude viac žiadať! Tvoji kňazi dostali dar slúžiť ti v poznaní tvojej lásky, pravdy, tvojej mocia tvojej milosti. Dostali dar žiť v najtesnejšom spojení s tebou v „duchovnom manželstve". Pretože im zveruješ viac, ako nám ostatným, budú súdení prísnejšie z toho, ako narábali so svojimi talentami.Pomôž im preto, kráčať v čistote srdca Ježiša Krista, v skutočnej pravde Jeho evanjelia, vo svetle a láske Ducha Svätého. AMEN.

 

Z knihy : Ako víťaziť nad satanom - modlitbová príručka oslobodenia napísala Mária Vicenová

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.